Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

СВЕМАР АГРО ООД - Финансиране

Всеки бизнес започва с идея, а за да се реализира всяка бизнес идея е нужно финансиране. Земеделските производители могат да разчитат на различни източници за финансиране, чрез които да покриват инвестиционните си нужди и да развиват своето стопанство. Една такава възможност е кредитиране от търговските банки в страната. За да бъдем достатъчно гъвкави, си партнираме с няколко банкови и лизингови институции, които ще съдействат за превръщането на бизнес идеята ви в реализиран проект.

Друга възможност е финансирането, което се отпуска от Европейските фондове и програми. Членството ни в ЕС предоставя благоприятна възможност за финансиране, която цели повишаване на конкурентоспособността и ефективността на българското земеделие. Нашият екип ще ви съдейства във всеки етап от кандидатстването ви – проучване и връзка с институции, изготвяне на проекта, доставка, изграждане и инсталиране на цялостната поливна система, прецизно управление на поливния процес, сервиз и поддръжка на доставената поливна техника.

Националното финансиране от бюджета на страната е в по-малки размери, но се радва на голям интерес и се явява основен източник на финансиране в сектор лозарство и винопроизводство, благодарение на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Прочетете повече за поливните решения, които предлагаме за лозя, както и за ползите, които ще постигнете при изграждане на една ефективна поливна система.